Google dla edukacji


Dołącz do grona nowoczesnych polskich szkół!

Wystarczy, że skorzystasz z jednego z naszych szkoleń dla nauczycieli, a bezpłatnie uruchomimy w Twojej szkole pakiet oprogramowania Google Apps dla Edukacji. Dzięki niemu:

  1. Uczniowie w nowoczesny sposób realizują projekty edukacyjne. Pracują zespołowo, wspólnie tworzą dokumenty i prezentacje multimedialne. Rozwijają kompetencje komunikacji i pracy grupowej. Cieszą się, że Szkoła daje im możliwość pracy w ich naturalnym środowisku.

  2. Nauczyciel dysponuje doskonałymi narzędziami, dzięki którym prowadzi ciekawe i nieszablonowe zajęcia. Wykorzystuje gotowe filmy i zasoby edukacyjne. Używając nowych technologii tworzy autorskie scenariusze zajęć. Jest w stałym kontakcie ze swoimi uczniami.

  3. Administracja szkolna pracuje sprawniej. Każdy pracownik szkoły posiada konto poczty elektronicznej w szkolnej domenie. Wspólne kalendarze i uporządkowany obieg dokumentów pozwalają pracować efektywniej i lepiej organizować czas.

  4. Szkoła wzmacnia pozytywny wizerunek i nabiera prestiżu. Uczniowie chcą uczyć się w nowoczesnych szkołach. Pozwól im wybrać właśnie Twoją!

Każda szkoła współpracująca z Gammanet objęta jest programem pomocy dla nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi Google Apps dla edukacji. W ramach tego programu Nauczyciele mają do dyspozycji wsparcie telefoniczne, mailowe oraz video-czatu bezpośrednio u trenerów Gammanet.