szkolenia dla nauczycieli


Oferta szkoleń dla nauczycieli

Nasze szkolenia prowadzone są przez Trenerów z wieloletnim doświadczeniem oraz Certyfikowanych Trenerów Google Apps for Education oraz praktyków zastosowania narzędzi cyfrowych w nauczaniu dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały warsztatowe w formie elektronicznej.

 • Koszty szkoleń zwolnione są z VAT
  art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c U z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Warsztaty odbywają się w siedzibie szkoły w uzgodnionym terminie
 • Szkoła zapewnia sprzęt komputerowy dla uczestników warsztatu oraz łącze internetowe
 • Do kosztów szkolenia należy doliczyć ryczałtowy koszt dojazdu (0,89zł / 1km) 
 • Drukowane materiały warsztatowe płatne dodatkowo (10 zł / szt)

Google dla Edukacji 

Google for Work dla Edukacji - warsztaty (w1)

Podczas praktycznych warsztatów pokazujemy w jaki sposób wykorzystać edukacyjne narzędzia Google w pracy nauczyciela, do aktywizacji uczniów i indywidualizacji nauczania. Dzięki tym warsztatom zdobędziesz wiedzę na temat efektywnej komunikacji z pomocą poczty e-mail, tworzenia i edycji dokumentów, ankiet i prezentacji "w chmurze". Poznasz efektywne metody pracy z cyfrowym kalendarzem. W trakcie warsztatów wskazujemy możliwości zastosowania narzędzi informatycznych podczas zajeć z uczniami, rad pedagogicznych,  komunikacji z rodzicami czy organizacji pracy sekretariatu.
Uczestnicy warsztatów nauczą się:
1. Tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail, zarządzać bazą kontaktów, filtrować i przeszukiwać pocztę 
    elektroniczną.
2. Tworzyć i pracować wspólnie na dokumentach, arkuszach i prezentacjach w chmurze. 
3. Tworzyć i udostępniać elektroniczne ankiety, zbierać i agregować wyniki 
4. Planować pracę w elektronicznych kalendarzach
Czas szkolenia: 6 godzin 
Grupa: 12 - 15 osób
Koszt szkolenia: 1500 zł / grupa

Google Classroom - warsztaty (w1.2)

Google Classroom - warsztaty (w1.2)

Classroom to NOWY dodatek do darmowego pakietu biurowego Google Apps dla Szkół i Uczelni, który pozwala nauczycielom szybko przygotować i uporządkować zadania, skutecznie dzielić się uwagami i łatwo komunikować się z uczniami.

 • Stworzony, by ułatwić korzystanie z Google Apps w codziennej pracy nauczyciela.
 • Pomaga zarządzać dokumentami, dzielić się nimi i odbierać prace (feedback) od swoich uczniów. 
 • Jest narzędziem przyjaznym i przydatnym w szkolnej rzeczywistości, pozwala skupić się na samym procesie dydaktycznym.
 • W jego projektowaniu pomagało 90 nauczycieli i 1300 uczniów!

Na szkoleniu z narzędzia Google Classroom dowiesz się, jak:

 1. nowocześnie prowadzić lekcje,
 2. utrzymać pozytywne relacje z uczniami;
 3. przechowywać materiały lekcyjne w bezpiecznym miejscu, ale tak, aby zawsze były pod reką,
 4. przygotowywać w sposób atrakcyjny zadania domowe dla uczniów.

Czas szkolenia: 4 godziny lekcyjne
Grupa: 12 - 15 osób
Koszt szkolenia: 1500 zł / grupa

Zarządzanie szkolną stroną internetową (w2)

Nie musisz mieć przygotowania informatycznego by stać się webmasterem. Dzięki tym warsztatom będziesz potrafił samodzielnie zbudować szkolną stronę internetową i aktualizować jej zawartość za pomocą programu webkameleon.com. Dowiesz się jak przy pomocy narzędzi Google edytować zdjęcia i filmy, które później zamieścisz na szkolnej stronie. Nauczysz się publikować na stronie kalendarz szkolnych wydarzeń, dokumenty rekrutacyjne, galerię zdjęć z zawodów sportowych itp.
Uczestnicy warsztatów nauczą się:
1. Tworzyć serwis internetowy szkoły za pomocą systemu webkameleon.com
2. Edytować i aktualizować treści szkolnego serwisu internetowego bez znajomości HTML
3. Umieszczać w serwisie internetowym zdjęcia, filmy, ankiety oraz inne potrzebne obiekty 
4. Edytować zdjęcia za pomocą Google +
5. Edytować filmy za pomocą serwisu YouTube
Czas szkolenia: 3 godziny lekcyjne
Grupa: do 10 osób
Koszt szkolenia: 899 zł